Βραβεία

Βραβεία:

 “Award for Ingenuity and Refinement ”
THE INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL – BUCHAREST, Νοέμβρης 2014
k
 
“Prize for Theatre Poetics”
SUBOTICA INTERNATIONAL FESTIVAL OF CHILDREN’S THEATERS, Σερβία, Μάης 2015
d
φ “Βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου για την εμψύχωση μαριονέττας”
INTERNATIONAL PUPPET THEATRE FESTIVAL «KATOWICE FOR CHILDREN»,
Πολωνία,Οκτώβρης 2015
h
«Βραβείο καλύτερης παράστασης»
KOTOR FESTIVAL OF THEATRE FOR CHILDREN – Μαυροβούνιο, Ιούλιος 2017
η
«Βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας»
KOTOR FESTIVAL OF THEATRE FOR CHILDREN – Μαυροβούνιο, Ιούλιος 2017
h
«Award for poetic animation and original puppet design»
SPOTKANIA INTERNATIONAL PUPPET THEATERS FESTIVAL-TORUN, Πολωνία, Οκτώβρης 2017
h
«Best acting award» (Thanos Sioris)
INTERNATIONAL PUPPET FESTIVAL «GOLDEN SPARKLE»-KRAGUJEVAC, Σερβία,Μάιος 2018
g
«Best Acting award» (Evgenia Tsichlia)
INTERNATIONAL PUPPET FESTIVAL «GOLDEN SPARKLE»-KRAGUJEVAC, Σερβία,Μάιος 2018
g
«Award for best puppet design»
INTERNATIONAL PUPPET FESTIVAL «GOLDEN SPARKLE»-KRAGUJEVAC, Σερβία,Μάιος 2018
 g
«Βραβείο παιδικής επιτροπής»
VIRVAR – INTERNATIONAL DAYS OF PUPPET THEATRE AND PERFORMANCES FOR FAMILIES – Kosice, Σλοβακία, Ιούνιος 2018
j
«Award for the master level of animation and the search for an individual way of expression»
INTERNATIONAL PUPPET THEATRE FESTIVAL «KATOWICE FOR CHILDREN»,
Πολωνία,Οκτώβρης 2018
h

                   «Award of the Silesian ZASP Branch( Artist Union of Polish Scene) for the animation in the show»                       

INTERNATIONAL PUPPET THEATRE FESTIVAL «KATOWICE FOR CHILDREN»,
Πολωνία,Οκτώβρης 2018

         h

  «Main jury Award»

INTERNATIONAL PUPPET THEATRE FESTIVAL MASKARADA , Rzeszow, Πολωνία,  Μάιος 2019

 ξ
«Secret Jury Award»
INTERNATIONAL PUPPET THEATRE FESTIVAL MASKARADA , Rzeszow, Πολωνία,  Μάιος 2019
h
«Childrens Jury Award»
INTERNATIONAL PUPPET THEATRE FESTIVAL MASKARADA , Rzeszow, Πολωνία,  Μάιος 2019
h
«Zasp Award» ( Artist Union of Polish Scene)
INTERNATIONAL PUPPET THEATRE FESTIVAL MASKARADA , Rzeszow, Πολωνία,  Μάιος 2019
h
«Polunima Award»
INTERNATIONAL PUPPET THEATRE FESTIVAL MASKARADA , Rzeszow, Πολωνία,  Μάιος 2019
h
«Main Jury Award»
INTERNATIONAL PUPPET THEATRE FESTIVAL TEATRALNA KARUZELA, Lodz, Πολωνία, Μάιος 2019
η
«Childrens Jury Award»
 INTERNATIONAL PUPPET THEATRE FESTIVAL TEATRALNA KARUZELA, Lodz, Πολωνία, Μάιος 2019
h
«Special award for exceptional creation, production, management and animation of the puppets and for the complete aesthetics and theatrical expression»
INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL FOR CHILDREN «IGOR MADJIROV» , Skopje, Βόρεια Μακεδονία, Οκτώβρης 2022
ξ
«Award for best scenography»
INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL FOR CHILDREN «IGOR MADJIROV» , Skopje, Βόρεια Μακεδονία, Οκτώβρης 2022
k
«Special Proze for manipulation»
PUCK – INTERNATIONAL PUPPET FESTIVAL, Cluz-Napoca, Ρουμανία, Οκτώβρης 2022
γ
«Award for dramaturgy of the imaginary» 
PUCK – INTERNATIONAL PUPPET FESTIVAL, Cluz-Napoca, Ρουμανία, Οκτώβρης 2022
n
h
h

Τα σχόλια έχουν κλείσει.